MentorPartner

Kutatási és elemzési módszertan

Az Energia Riport évente ismétlődő, módszertanilag megalapozott, megbízható eredményeket előállító kutatássorozat.

Célcsoport

A kutatás célcsoportjaként a 10+ fő alkalmazottat foglalkoztató magyarországi társas vállalkozásokat és intézményeket definiáltuk [44 ezer társas vállalkozás és intézmény].

Adatfelvétel és a célszemély kiválasztása

A kutatás során 889 db telefonos interjú készült, az alábbi szempontok figyelembe vételével:
 ▪ telefonos előszűrés a kvótának és az előfeltételeknek megfelelő cégek és döntéshozók kiválasztása érdekében
 ▪ a kutatásban résztvevő ügyfelekkel egyeztetett sztenderd kérdőív használata max. 20 perces telefonos interjú keretében, üzleti kutatásokra szakosodott kérdezőbiztosokkal
 ▪ célszemély: a vállalkozás energetikai/energiafogyasztási kérdésekben kompetens döntéshozója.

Minta kialakítása és mérési pontosság

A minta összeállítása során diszproporcionálisan rétegzett kvótás mintavételt alkalmazunk a 10+ fős vállalkozások és intézmények létszámára, illetve a szervezet jellegére [vállalati, intézményi] vonatkozóan annak érdekében, hogy a célcsoportba tartozó egyes főszegmensekről megbízható adatokat nyerjünk. Ezen kívül az adatfelvétel során figyeljük a szervezetek ágazat és régió szerinti besorolását a reprezentativitás biztosítása érdekében.

A KSH CégKódtár 2010. első féléves nyilvántartása szerint 35,9 ezer db 10+ fős, gazdasági társaságnak minősülő társas vállalkozás létezik, amelynél ismert a létszámadat.
A Bellresearch költségvetési intézményeket tartalmazó adatbázisa szerint jelenleg Magyarországon 8,1 ezer db 10+ fős, önálló költségvetési intézmény működik.

Az alábbi táblázatban tüntetjük fel az alapsokaság összetételét alkalmazotti létszám szerint, illetve a nem arányosan rétegzett, kvótás minta összetételét.

A minta összetétele

A minta megbízhatósága: Kutatásunkban a minta nagyságát n=889 interjúban határozzuk meg, amelynek mérési pontossága ±3,3%, azaz a mért eredmények maximum ennyivel térnek el azoktól az értékektől, amelyeket akkor kapnánk, ha a kutatás során az összes létező vállalat és intézmény véleményét megkérdeznénk.


AJÁNLAT ÉS MEGRENDELÉS
További információk, ajánlat és bemutató prezentácó:

Andrási Tamás
üzletfejlesztési igazgató
tamas.andrasi{*}bellresearch.com
[+36-1] 477 01 00


Makroszintű átfogó tanulmány: országos összefoglaló adatok az üzleti és intézményi szegmensre.

Mikroszintű versenyelemzés: részletes bontások régiókra, inkumbens területekre, iparágakra, vállalatméretre

Stratégiai beépítő workshop: Megbízóra szabott szakmai workshop 3 lépésben